פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

ערעורים


משרדו של עו"ד אוהד מגורי בעל הצלחות רבות בערעורים. הליך הערעור הוא מעין "הזדמנות שנייה" לנאשם אך אין הוא משפט חוזר והוא הליך מוגבל מאד ודווקני מאד. ניהול נכון של ערעור יכול להביא לזיכוי מי שהורשע בפליליים או לשנות עונש מאסר לעונש קל בהרבה.
הליך הערעור שמור הן למי שעמד למשפט והן לרשות התובעת. נאשם אשר הורשע במשפט (או שנקבע כי ביצע את העבירה) ואשר נגזר עליו עונש, יכול לערער הן על עצם ההרשעה או על חומרת העונש או על שניהם.
ערעור יכול שיוגש כנגד אזרח על ידי הרשות התובעת כאשר סברה זו שהעונש אשר הוטל עליו היה קל למדי או כנגד העובדה שזוכה במשפטו, בחלק או בכל סעיפי האישום.

בהליך הפלילי עומדת זכות הערעור אך רק בסוף ההליך. ניתן להגיש הודעת ערעור תוך 45 ימים מיום פסק הדין ובמקרים מסוימים ניתן לקבל אורכה.

על עורך הדין הפלילי אשר עורך את הערעור לחלק את הודעת הערעור לשניים: (א) הודעה על הגשת הערעור; (ב) נימוקי הערעור. ערעור יכול שיוגש על כול פסק הדין - כלומר, הן על הכרעת הדין (ההרשעה ו/או הקביעה כי ביצע את העבירה) והן על גזר הדין (העונש אשר הוטל עליו) - ויכול שיוגבל רק לגזר הדין.

מה שמבחין בין הליך הערעור לבין ההליך המשפטי אשר חווה המערער עד כה, הוא הכלל לפיו ערכאת הערעור אינה מקבלת ראיות ואינה שומעת עדים.
בית המשפט רשאי להתיר הבאת ראיות נוספות, לבקשת בעל דין, אם הדבר דרוש לעשיית צדק כך לדוגמא גילוי ראייה אשר לא הייתה ידועה לנאשם במהלך משפטו או במידה ובשל מגבלות פיזיות לא יכל להביא אותה בפני בית המשפט ובכוחו להביא לשינוי של ממש בהחלטה נשוא הערעור.

בית המשפט לערעורים יתערב בטעות משפטית שעולה מפסק הדין ועל עורך הדין לדעת כיצד לשכנע את בית המשפט שאכן נפלה טעות שכזו וכי יש מקום לשנות את החלטת הערכאה הקודמת.

הקושי בהפיכת פסק הדין בערכאת הערעור, נובע מאי התערבותה של ערכאת הערעור בממצאי המהימנות, קביעת העובדות, והענקת משקל לראיות, שקבע בית המשפט קמא. למעט מקרים חריגים וקיצונים, שאינו עומד במבחן הסבירות, ההיגיון והשכל הישר.

לבית משפט לערעורים אין סמכות להחמיר בעונשו של נאשם, אלא, רק אם התביעה הגישה ערעור על קולת העונש. כך שהחלטה לא להגיש ערעור על חומרת העונש מפאת החשש כי בערעור יחמירו את העונש, מגוחכת ושגויה.

בד"כ ערכאת הערעור ימנע מלהתערב בפסק הדין שהוטל, אלא במקרים חריגים, הן בהכרעת הדין או במידת העונש שהוטל. יחד עם זאת, בשנים האחרונות ישנה מגמה חיובית של בתי המשפט, להקל בעונשים שהוטלו על נאשמים, כאשר נעשתה דרך ארוכה של שיקום וטיפול ויש סיכוי רב שהנאשם חזר למוטב.

עורך-דין אוהד מגורי יודע הכיצד לבחון את פסק הדין ואת תיק המשפט כולו ולעמוד על הטעויות המשפטיות אשר נפלו בהחלטת בית המשפט, בין אם מדובר בטעויות אשר יכולות להשליך על שינוי בהכרעת הדין ובין אם מדובר בטעויות אשר בכוחן לשנות את גזר הדין. הצגת הנימוקים בצורה מקצועית וראויה בפני בית המשפט היא שיכולה להכריע את הכף בערעור ולהפוך הרשעה לזיכוי, עונש מאסר לקנס, הרשעה לאי הרשעה ועוד או במילים אחרת - את היום הקשה ביותר ליום המשמח ביותר.