פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

צווי "הרחקה" - צו הגנה / צו למניעת הטרדה מאיימת

משרדו של עו"ד אוהד מגורי מעניק ייעוץ ומייצג בתיקים של צווי "הרחקה", הן את אלה המבקשים והן את אלה אשר מוגשת נגדם בקשה לצווים כגון אלה

המושג צו הרחקה הינו מונח עממי לשני צווים נפוצים והם צו הגנה על פי החוק למניעת אלימות במשפחה וצו למניעת הטרדה מאיימת על פי החוק למניעת הטרדה מאיימת.

צו הגנה
על פי החוק למניעת אלימות במשפחה, בן משפחה אשר חושש שבן משפחה אחר יהיה אלים כלפיו, או כלפי אלה שהוא אחראי עליהם (כגון ילדיו הקטינים) אם לאור איומים שהופנו כלפיו או כלפי בני חסותו ו/או עקב אלימות שכבר התרחשה במסגרת המשפחתית, רשאי להגיש בקשה לצו הגנה.

הגדרת בן משפחה הינה רחבה וכוללת גם מקרים של קשר חד-מיני.

בית המשפט יעניק את צו הגנה באחת משני מקרים:
  1. אדם נהג באלימות בבן משפחתו או ביצע בו עבירות מין בסמוך (שעות עד ימים) לפני הגשת הבקשה.
  2. קיים יסוד סביר להניח שאותו אדם מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו.
צו למניעת הטרדה מאיימת
על פי חוק מניעת הטרדה מאיימת, הטרדה יכולה לבוא לידי ביטוי באחד מהמעשים הבאים:
בילוש, מארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו של אדם, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, באיומים על פגיעה בו, ביצירת קשר עמו בעל-פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו, בשמו הטוב, בחופש התנועה שלו וכיו"ב.

בית המשפט יתן צו למניעת הטרדה באחת מהמקרים הבאים:
  • בוצעה הטרדה מאיימת כהגדרתה בחוק.
  • התנהגות המטריד או המאיים, נותנת בסיס סביר להניח, כי הוא מהווה סכנה גופנית או ממשית לאדם אחר או כי הוא עלול לבצע בו עבירת מין.
  • סמוך לפני הגשת הבקשה, מי שכנגדו מתבקש הצו פגע בגופו של אחר, ביצע עבירת מין באחר או כלא אדם אחר שלא כדין.
הגשת בקשה לצו
בקשה לצו יכול להגיש הנפגע או אדם מטעמו, היועץ המשפטי לממשלה, תובע משטרתי או עובד סוציאלי אם כי ברוב המקרים, הבקשה מוגשת על ידי הקורבן.

את הבקשה לצו יש להגיש כמה שיותר קרוב למועד ההתרחשות שהביאה את הבסיס לחשש ומצוקה. רצוי להגיש עד שבוע ממועד קרות האירוע המחולל.

את הצו ניתן לבקש תחילה במעמד צד אחד. על המבקש להגיש בקשה מסודרת הכוללת תצהיר אודות הנסיבות אשר הובילו לבקשה. בית המשפט ישמע את המבקש ואת עורך דינו ועל סמך טיעוניו יחליט באם יש מקום למתן צו במעמד צד אחד.

לא פעם, כאשר אדם ניגש לבית המשפט להגיש את הבקשה ללא יעוץ משפטי, אין הוא יודע להעלות על הכתב ו/או לנסח כראוי בתצהיר, את הנסיבות אשר מצדיקות מתן צו ואז הוא מוצא עצמו נדחה על ידי בית המשפט על אף שהצדק עמו. יעוץ של עורך דין מקצועי, בעל נסיון, המבין בתחום מגביר פלאות את הסיכויים לקבלת הצו, הן במעמד צד אחד והן במעמד שני הצדדים.

דיון במעמד צד אחד
צו במעמד צד אחד ינתן לתקופה אשר אינה עולה על 7 ימים, כאשר עד אז בית המשפט יקבע מועד לדיון במעמד שני הצדדים. מאחר ומדובר בהליך, אשר אמנם מאופיין בהיבטים פליליים, אך הינו אזרחי מבחינת סדר הדין אזי יש לפעול בו על פי הכללים המפורטים בדין האזרחי. כך שעובר לדיון במעמד שני הצדדים, על הצד השני להגיש כתב תשובה מסודר ומפורט בצירוף תצהירים כחוק.

דיון במעמד שני הצדדים
בדיון במעמד הצדדים רשאי כל צד לחקור את הצד השני על תצהיריו. אמנם מדובר בדין אזרחי אשר באופן כללי דורש רמת הוכחה של מבחן ההסתברות (מעל 50% שכנוע) אך בבקשות כגון אלה בית המשפט דורש רמת שכנוע גבוה בהרבה ויש להגיע עם הוכחות של ממש. הוכחות כאלה יכולות לנבוע מחקירת הצד שכנגד והפלתו בסתירות ושקרים וכן מאיסוף ראיות חיצוניות כגון עדים, צילומים ועוד.

עורך דין בעל נסיון ידע הכיצד להביא את הלקוח שלו מוכן וערוך לדיון והכיצד להגיש את ראיותיו באופן משכנע, כך שיקבל את מבוקשו - בין אם מדובר במי שמבקש את הצו ובין אם מדובר במי שמבקש לדחות את הבקשה על הסף.

החוק אף קובע כי מי שהוגש נגדו בקשה קנטרנית ו/או "נקמנית" יכול שיפוצה על ידי בית המשפט בסכום כספי. לכן, נדרש מכל מבקש צו לחתום על טופס ערובה בכדי להבטיח תשלום זה.

צו הגנה או צו למניעת הטרדה מאיימת יכול שיאסור על אדם, לעשות את אחד מהבאים:
  • להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להתקרב אליה (גם אם הדירה שלו באופן חלקי או מלא).
  • להתקרב לאדם ו/או למקום מסויים הרלוונטי לבקשה.
  • להטריד את המבקש ו/או בני משפחתו בכל דרך ובכל מקום.
  • לעשות דברים שמונעים מבן משפחתו מלהשתמש בנכס ששייך לאותו בן משפחה, גם אם לאותו אדם ישנה בעלות מסוימת על הנכס.
רשימה זו אינה סגורה ויתכנו איסורים הנובעים מהמקרה הספציפי.
בית המשפט רשאי לאסור על מי שניתן נגדו צו לשאת נשק ויורה להחרים להחזיק את נשקו לאלתר.

לאן מוגשת הבקשה לצו
צו הגנה ידון בבית משפט השלום, בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני.
צו למניעת הטרדה מאיימת ידון בבית משפט השלום (באם מדובר בבן משפחה אזי ניתן לפנות גם לבית המשפט לענייני משפחה ובאם מדובר בקטין אז גם לבית המשפט לנוער).

תוקף הצו
צו הגנה ניתן לתקופה שאינה עולה על 3 חודשים וניתן להאריכו.
צו למניעת הטרדה מאיימת ניתן לתקופה של חצי שנה וניתן להאריכו.

סנקציה על הפרת צו
הפרת צו מהווה עילה למעצר על ידי המשטרה ובסיס לכתב אישום פלילי. 
 
עורך דין אוהד מגורי הינו בעל נסיון עשיר בטיפול בבקשות לצווי הגנה וצווים למניעת הטרדה מאיימת ומספק את השירות הטוב ביותר ללקוחותיו, בין אם מדובר במי שחפץ בהוצאת צו ובין אם מדובר במי שהוגשה נגדו בקשה לצו. עורך הדין מגורי יודע הכיצד להכין את לקוחותיו לקראת הדיונים וחקירתם על תצהיריהם ולהציג את עמדתם באופן ובצורה הראוי והטוב ביותר. לעורך דין מגורי נסיון בייצוג בני משפחה, חברות, שכנים, קורבנות עבירה ועוד מגוון רחב של לקוחות בתחום זה.
לקביעת פגישה ולייעוץ משפטי צרו קשר:
נייד (24/7):050-4634633
משרד:04-6222420
פקס:04-6222421
דוא"ל:magori.law@gmail.com
מעונינים שנחזור אליכם? לחצו כאן