פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

רישום פלילי מופחת לחיילים

אם חשבתם לרגע כי מערכת המשפט הצבאית מנותקת לחלוטין מעולם המשפט האזרחי – טעות בידיכם!

הרשעה בבית דין צבאי (כולל עסקאות טיעון) משפיעות על הרישום הפלילי של אותו אדם גם אחרי שחרורו מצה"ל ולרישום פלילי מסוג זה עלולות להיות השלכות מהותיות על היכולת שלו לעבור לחו"ל אחרי הצבא, לקבל רשיון לנשיאת נשק או להתקבל למקומות עבודה שונים. בדומה לקטינים, גם חיילים זכאי להגבלות על רישומם הפלילי במידה והעבירה עומדת בקריטריונים מסוימים.

עבירות פליליות במשפט הצבאי
ניתן לומר כי באופן גורף - הרשעה בבית דין צבאי תיצור רישום פלילי במשטרת ישראל. כמעט כל עבירה ובכלל זאת עבירות של אלימות, גניבת, הוצאת רכוש או נשק מרשות הצבא, עבירות סמים ועבירת נפקדות בה מורשע חייל גוררת רישום פלילי. לצד עבירות אלה קיימת רשימה קצרה של עבירות שהרשעה בהן לא תגרור רישום פלילי, ובכללן עבירת התנהגות שאינה הולמת, התנהגות מבישה, התרשלות ועבירת סירוב למסור דגימת שתן.

רישום פלילי מופחת בהיבט הדין הצבאי
סעיף 404א לחוק השיפוט הצבאי, מאפשר לחייל שהורשע לצמצם את ההשלכות המכבידות של הרישום הפלילי על חייו האזרחיים ועל אפשרויות התעסוקה, בעבירות מסוימות. רישום פלילי מופחת יחול בהרשעה בעבירות מסוג עוון,  שהעונש עליהן בחוק הוא בין 3 חודשי מאסר  לבין 3 שנות מאסר, ושהוטל בגינן עונש כמפורט בסעיף 404א(ב) לחוק השיפוט הצבאי, או הרשעות בעבירות היעדר מן השירות שלא ברשות וניתוק קשר, שהוטל בגינם עונש שאינו עולה על העונש הקבוע בסעיף 404א(ג) לחוק שיפוט צבאי. הרישום הפלילי המופחת כולל שני רכיבים. הרכיב האחד, הגבלת מסירת המידע על ההרשעה. כלומר, מידע אודות ההרשעה יימסר רק לרשימה מצומצמת של גופים. זאת, לשם צמצום השלכות הרישום פלילי על החייל שהורשע. כך, למשל, מי שנושא רישום פלילי מופחת, יכול לקבל רישיונות מקצועיים (כגון: עו"ד, מורה דרך, נהג מונית וכבאי),  להתקבל כעובד בשירות המדינה, להתמנות לכהונה ציבורית, להתקשר בהסכמים עם המדינה, לקבל ויזה למדינות זרות ועוד.

קיצור תקופת המחיקה
בהפחתת רישום פלילי לחיילים יש לשים לב גם קיצור תקופת המחיקה לחמש שנים בלבד. משמעות הדבר היא כי לאחר תום תקופת המחיקה, הגישה למידע תהא מצומצמת עוד יותר, ומלבד גופי הביטחון, יכולים לקבלו רק גורמים מסוימים בלבד ומידע אודות ההרשעה יועבר לגורמים האמורים רק כאשר עומד על הפרק מינויו של המורשע לתפקידים בכירים ספורים כגון שופט, נשיא המדינה ומבקר המדינה.