פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

שיטת הניקוד

שיטת הניקוד היא דרך למעקב אחר נהגים המורשעים בעבירות תעבורה

לשיטה אין עניין בנהגים המורשעים לעתים רחוקות והיא מתרכזת בנהגים עם עבירות תכופות. כשנהג מורשע בעבירות רבות בזמן קצר המערכת תגיב באמצעי תיקון.

מתי יוטלו אמצעי תיקון על נהג:
נהג שצבר בין 12 - 22 נקודות  -  קורס נהיגה נכונה + מבחן
נהג שצבר בין 24 - 34 נקודות  -  קורס נהיגה מתקדם + מבחן
נהג שצבר 36 נקודות ומעלה  -  פסילה 3 חודשים + מבחן עיוני
נהג שצבר 36 נקודות בפעם השנייה  -  פסילה 9 חודשים + המכון לבטיחות בדרכים בתוך 6 שנים או 72 נקודות  -  מבחן עיוני + מבחן מעשי

אמצעי תיקון:
קורס בנהיגה נכונה ומבחן בסופו
מבחן עיוני בנהיגה
מבחן מעשי בנהיגה
פסילתו של נהג מלהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה נקובה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי
בדיקות רפואיות

עבירות של 6 נקודות
 • חוסר רישיון רכב
 • נהיגה בקלות ראש
 • נהיגה בלא זהירות
 • אי ציות להוראת שוטר
 • אי ציות לאות של שוטר
 • חוסר שליטה ברכב
 • עקיפת רכב עוקף
 • אי מתן זכות קדימה לרכב ממול
 • אי שמירה על ימין בדרך צרה
 • הובלת מטען חורג בתפזורת
 • הפרעה בעת כניסה למסלול
 • סיכון בעת כניסה למסלול
 • רשיון הרכב פקע פחות מ-6 חודשים
 • רשיון הרכב פקע מעל 6 חודשים
 • כניסה לצומת לא פנויה
 • נהיגה בכיוון ההפוך בכביש חד סטרי
 • נהיגה משמאל לקו הפרדה רצוף בדרך
 • נהיגה שלא בכביש
 • נהיגה שלא בימין הקיצוני של הכביש
 • אי ציות לתמרור 401
 • אי ציות לתמרור 402
 • אי ציות לתמרור 405-410
 • אי ציות לתמרור 415-417
 • אי ציות לתמרור 420
 • אי ציות לתמרור 422
 • אי ציות לתמרור 201-208
 • אי ציות לתמרור 214-216
 • נהיגת רכב שממנו עולים גרגרים
 • רשיון הרכב פקע פחות מששה חודשים
 • הפרשת עשן מטרידה מרכב נוסע
 • הפרשת עשן מטרידה מרכב עומד
 • הפרשת עשן הפוגעת בבטיחות
 • אי השלמת עקיפה לפני צומת
 • פחם ואפר יבש ברכב שלא יועד לכך
 • הובלת פחם ואפר יבש ללא כיסוי
 • אפר מרחף או מלט ברכב שלא יועד לכך
 • אי מתן זכות קדימה לרכב מימין
 • אי מתן זכות קדימה בפנייה שמאלה
 • אי מתן זכות קדימה לרכב בדרך סלולה
 • מתן אפשרות להולכי רגל לעבור בבטחה
 • אי מתן זכות קדימה לרכב הנע בכביש
 • הסעת ילד עד גיל 14 במושב הקדמי
 • עקיפת רכב עוקף
 • עקיפה לפני מעבר חציה
 • כניסה למפגש בלא אפשרות להמשיך בנסיעה
 • עקיפה/סטיה לעקיפה בצומת
 • נהיגת רכב שעולה ממנו אבק/שנשפך ממנו
 • הובלת מטען בתפזורת ללא כסוי מתאים
 • אי ציות לתמרור ב-68 רכב המוביל חומר
 • תנועת מכונה ניידת על הכביש
 • נהיגת מכונה ניידת שמידותיה חורגות
 • הסעת ילד עד גיל 4 במושב אחורי
 • נהג ללא חגורת בטיחות
 • נהיגת טרקטורון בכביש שלא לשם חצייתו
 • נזילת דלק הפוגעת בבטיחות
 • הסעת ילד עד שנה במושב
 • הסעת ילד עד 3 ללא מושב בטיחות
 • הסעת ילד 3-8 ללא מושב בטיחות
 • הסעת ילד מול כרית אויר שלא נותקה
 • אי ציות לכיוון הנסיעה ברמזור
עבירות של 2 נקודות
 • גרירת רכב ללא בטיחות
 • נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה
 • לוחית זיהוי אחורית אינה מוארת
 • גרירת רכב מנועי ברכב פרטי
 • גרירת רכב מנועי ברכב מסחרי
 • גרירת רכב מנועי על ידי מונית
 • גרירת יותר מרכב אחד
 • גרירה באופנוע ללא היתר
 • גרירת גרור/נתמך והפרת תנאי גרירה
 • פנס אחורי אינו מאיר
 • נוסע במושב הקידמי ללא חגורה
 • נהג מסיע נוסע במושב הקידמי לא חגורה
 • נוסע במושב האחורי לא חגורה
 • הסעת נוסע/ים ללא חגורה במושב האחורי
 • נהיגה אופנוע ללא אורות
 • פנס/י חזית/פנס ימני/שמאלי אינו מאיר
 • גרירת גרור מעל 750 ברכב פרטי
 • אורות חורף עירוני
 • אורות חורף בינעירוני
 • נוסע לא חגור בן 8-14
עבירות של 4 נקודות
 • עקיפה מימין
 • הובלת מטען שלא בבטיחות
 • מערכת אורות בלתי תקינה
 • סיכון עוברי דרך בנסיעה אחורנית
 • אי מתן אפשרות להשלים חצייה בביטחה
 • אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון
 • אי ציות לתמרור 303
 • חוסר אור באופנוע עם רכב צדי
 • המטען או מכסהו מגבילים שדה הראיה
 • מטען חוסם כניסה ויציאה מתא הנהג
 • אי ציות לתמרור ב-37 עצור
 • רכב עם מטען חורג שלא האיט
 • רכב עם מטען חורג שלא ירד לשפת הכביש
 • רכב עם מטען חורג שלא עצר
 • הפרעה לתנועה/עכוב תנועה
 • נסיון לעקיפה/סטיה אחרי תמרור א-30
 • פנס/י הרוחב אינו/אינם מאיר/ים
 • מתקן מפיץ אור ברכב ארוך או רחב
 • חצית מסילת ברזל בדרך לא סלולה (אוטובוס)
 • אי עמעום אור דרך בנסיעה לקראת רכב
 • אי עמעום אור הדרך שלא בנסיעה
 • אי עמעום או הדרך בנסיעה אחרי רכב
 • אי החזקת הגה-שימוש בפלאפון
 • עכוב תנועה ואי ירידה לשול מיוצב
 • כניסה לצומת שלא מהנתיב הימני-רכב כבד
 • שימוש בטלפון בעת שהרכב נע
 • מטען/מכסה מטען מסתיר מראות תשקיף
 • אי ציות ל303 נהיגה בניגוד לכיוון
 • אי ציות לתמרור 302 עצור בצומת או לא בצומת
עבירות של 8 נקודות
 • נהיגה ללא רישיון נהיגה
 • רישיון נהיגה פקע יותר מ-12 חודשים
 • הרשעה בעבירה שגרמה לחבלה
 • רישיון נהיגה אינו תקף לאותו רכב
 • פקיעת רשיון נהיגה
 • רשיון נהיגה פקע יותר מ-6 חודשים
 • התנהגות הגורמת נזק
 • סיכון חיי אדם
 • התחלת נסיעה בצהוב יחד עם אדום
 • נהיגה במצב העלול לסכן עוברי דרך
 • עקיפה בראות לקויה
 • נהיגת רכב שנשמט ממנו מטען
 • הובלת מכולה ברכב שלא אושר
 • הובלת מכולה ברכב עם דפנות/דלתות
 • הובלת מכולה ברכב/כשהדופן לא סגורה
 • הובלת מכולה ללא נעילת התקני החיבור
 • פקיעת רשיון נהיגה עד 6 חודשים
 • עקיפת רכב שעצר לפני צומת
 • עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה
 • עקיפת רכב שעצר לפני מפגש מסילת ברזל
 • המטען אינו מוחזק היטב
 • מכסה המטען אינו מוחזק היטב
 • פנית פרסה תוך סיכון עוברי דרך
 • נהיגת רכב שניתן עליו איסור שמוש
 • אי עצירה לפני המסילה בעת אות אזהרה
 • אי עצירה לפני המפגש כשהמחסום נע
 • אי עצירה לפני מפגש בהתקרב רכבת
 • אי עצירה לפני מפגש כשלידו עצור
 • הרכב נמצא במצב העלול לסכן עוברי דרך
 • עבירות טכוגרף
 • עבירות דיסקית
 • רכב כבד - נהיגה יותר מ-12 שעות או אי הפסקה אחרי 4 שעות
 • דרך עירונית מהירות מ-21-30 קמ"ש מעל
 • דרך עירונית ב-20 מ-21-30 קמ"ש מעל
 • דרך שאינה עירונית מ-26-40 קמ"ש מעל
 • דרך שאינה עירונית ב-20 מ-26-40 קמ"ש מעל
 • דרך מהירה ב-20 מ-26-40 קמ"ש מעל
 • אי ציות לאות ברמזור
 • פקיעת רשיון נהיגה עד 6 חודשים
 • אי עצירה בקו עצירה במפגש עם רמזור
עבירות של 10 נקודות
 • נהיגה בשכרות
 • נהיגה בזמן פסילה
 • אי עצירה לאחר תאונה עם נפגע
 • הפקרת נפגע לאחר גרימת תאונה
 • גרימת מות ללא כוונה
 • נהיגה כשברמזור אור אדום
 • עקיפה כשהדרך לא פנויה
 • אי ציות לתמרור 302 (עצור וזכות קדימה)
 • אי ציות לתמרור ב-37 (אי מתן זכות קדימה)
 • אי ציות לתמרור 301
 • אי ציות לתמרור 302
 • אי ציות לתמרור ב-36
 • עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף
 • נהיגה תחת השפעת סמים/אלכהול
 • עקיפה מסוכנת תוך חצית קו הפרדה רצוף
 • מטען מעל % 25 (פסילה מנהלית )
 • אי מתן זכות קדימה להולך רגל (נסיבות מחמירות)
 • דרך עירונית מ-31 קמ"ש יותר ומעלה
 • דרך עירונית ב-20 מ-31 קמ"ש יותר ומעלה
 • דרך שאינה עירונית מ-41 יותר ומעלה
 • דרך שאינה עירונית ב-20 מ-41 ומעלה
 • דרך מהירה ב-20 מ-41 ומעלה
 • אי ציות לתמרור 301 לא בצומת
 • התרה לאחר לנהוג תחת השפעת אלכוהול/סמים
 • אי ציות לאור אדום בנסיבות מחמירות
לקביעת פגישה ולייעוץ משפטי צרו קשר:
נייד (24/7):050-4634633
משרד:04-6222420
פקס:04-6222421
דוא"ל:magori.law@gmail.com
מעונינים שנחזור אליכם? לחצו כאן