פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

חנינה מאת נשיא המדינה


משרדו של עורך הדין מגורי מתמחה בהגשת בקשות חנינה לנשיא המדינה וכן בקשות אחרות אשר בסמכותו להחליט בעניינן. עורך הדין אוהד מגורי נחל הצלחות רבות והביא אושר רב ללקוחותיו. נשיא המדינה אינו מעניק חנינות או הטבות אחרות למי שאינו יודע לנמק באופן משכנע, מדוע הוא זכאי להטבה שכזו מאת נשיא המדינה. על הבקשה להיות מקצועית וראויה בכדי שתקבל את אישורו של נשיא המדינה.

למרות שבית המשפט קבע כי אדם אשם בביצוע עבירה והרשיעו בדין ואף קבע את העונש שבצד העבירה/ות בה/ן הורשע איפשר המחוקק לנשיא המדינה, על דרך של חנינה, לקצר את העונש שהוטל על אדם וכן לפעול בתחומים האלה:
  • קציבת מאסר עולם – נהוג לחשוב כי מי שקיבל עונש של מאסר עולם בעצם נדון ל-25 שנים, אך המציאות היא שהוא נדון לשבת מאחורי סורג ובריח עד יום מותו. נשיא המדינה הוא הגורם המוסמך לקצוב את עונש מאסר העולם לתקופה מוגדרת.
  • קיצור תקופת התיישנות/מחיקה של רישום פלילי - לאחר שאדם הורשע בדין רישומו הפלילי מוכתם ו"אינו נקי" דבר שיכול להפריע לנהל חיים נורמטיביים. נשיא המדינה מוסמך לקצר את תקופת ההתיישנות ו/או תקופת המחיקה החלה על הרשעה מסוימת. תקופת ההתיישנות של העבירה בגין הורשע אדם נמנית מיום גזר הדין (ולא מיום העבירה), כאשר בברוב המקרים תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים כאשר פרמטרים רבים משפיעים על משך תקופת ההתיישנות. כאשר ההרשעה מתיישנת מרבית הגופים שמורשים על פי החוק לראות את הרישום הפלילי של אדם לא יוכלו עוד לעשות זאת. יחד עם זאת, גם לאחר שההרשעה התיישנה יוכלו אנשי ביטחון וגופים מאובטחים לקבל מידע על ההרשעה. גופים אלה יפסיקו לקבל מידע על ההרשעה רק עם מחיקתה.
  • הקטנת קנסות שהוטלו על אדם בהליך פלילי.
  • הקטנת קנסות תעבורה שהוטלו.
  • קיצור תקופת פסילת רישיון נהיגה.

בקשות החנינה המוגשות לבית הנשיא לעיתים אינן קשורות לעונש עצמו ויותר נוגעות להשלכות העונש כלפי הנאשם. נשיא המדינה אינו כבול לחוק ויש באפשרותו בהתאם לבקשת החנינה שהופנתה אליו לשנות את העונש, להמירו לעונש אחר או אף לבטלו בהתאם למציאות שנתגלתה לו בבקשה. חשוב לציין כי, כאשר נשיא המדינה מחליט על חנינה, שיקולים משפטיים הנוגעים בדרך כלל לבית המשפט אינם נכללים בהחלטתו.

לעו"ד אוהד מגורי ניסיון רב בתהליך זה, הוא יודע היטב אלו מסמכים רלוונטיים לתהליך בקשת חנינה ונעזר בכל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו על מנת להשיג עבור לקוחותיו את החנינה המיוחלת או כל הטבה אחרת אשר בכוחו של הנשיא להעניק בכדי להטיב את חייהם של לקוחותיו.