פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

עתירות אסיר


למשרדו של עו"ד אוהד מגורי הצלחות רבות בעתירות של אסירים. חוויית המאסר הינה קשה וטראומתית לכל אדם, גם למי שכבר ריצה תקופת מאסרים בעברו. לעתים, עשוי האסיר למצוא עצמו עומד בפני כללים והחלטות נוקשות למדי אשר נגזרו עליו שלא בצדק. לכל אסיר קיימת הזכות לעתור לבית המשפט כנגד אדם או גוף אחר (כגון ועדה) בכל עניין הקשור במאסרו ו/או תנאי מאסרו.

ישנו מגוון רחב של נושאים ועניינים אשר ניתן להגיש לגביהם עתירה והם נוגעים לכלל תחומי השהות של האסיר בבית הסוהר. כך למשל מוגשות עתירות אסירים רבות כנגד השב"ס בגין סירובם לאפשר לאסיר לצאת לחופשה, עתירות בגין תנאי מאסר קשים, עתירות לצורך מעבר מאגף לאגף באותו בית סוהר או עתירות שעניינן מעבר לבית סוהר אחר, עתירות כנגד החלטת ועדת שחרורים אשר דחתה את בקשת האסיר להשתחרר מוקדם ("שליש") ועוד.

מרבית העתירות מוגשות בנושאי חופשות ודחיית שחרור מוקדם, כאשר לדיונים אלה מאופיינים בהליכים הייחודיים להליכים מול שב"ס כגון הנושא של מידע מודיעיני כאשר ליכולת של עורך הדין להתמודד עם נושא זה משקל מכריע והשפעה ממשית על הצלחת העתירה. נושאים ייחודיים נוספים הם חוות דעת ועדות ו/או מב"ן והכל מושפע מטיב העבירות בגינן מרצה האסיר את מאסרו.

אסיר המרצה עונש מאסר בגין ביצוע עבירות מין - תונח בפני בית המשפט גם חוות דעת מטעם המרכז לבריאות הנפש של שירות בתי הסוהר.

אסיר המרצה עונש מאסר בגין ביצוע עבירות מין בתוך המשפחה - תונח בפני בית המשפט גם חוות דעתה של וועדת גילוי עריות (וג"ע) בנוסף לזו של המב"ן.

אסיר המרצה עונש מאסר בגין ביצוע עבירה של אלימות במשפחה - יונח בפני בית המשפט דו"ח של ועדת אלמ"ב (אלימות במשפחה).

לדו"חות אלה כוח משפיע ולעתים אף מכריע על החלטת בית המשפט ומוטל על עורך הדין להתמודד עם דו"חות אלה, בעיקר באותם מקרים בהם מודגשת מסוכנות מצד האסיר באם ישתחרר או יצא לחופשה. אך דו"חות אלה אינם חזות הכל ועורך הדין יכול לטעון כנגד קביעתם או לחלופין, להניח פתרון (כגון תוכנית טיפולית או מסגרת או תנאים אחרים) אשר יתמודד עם המסוכנות הנטענת. בד"כ יעשה זאת עורך הדין על ידי הצגת חוות דעת נגדית מטעם האסיר.

לגבי חוות הדעת מטעם וועדת גילוי עריות הרי שמרכז הכובד של אלו הוא בדרך כלל קורבן העבירה. הן במובן של כיצד שוקמו חייה של קורבן העבירה והן במובן של עמדתה של זו כלפי הוצאתו של האסיר לחופשה.

על החלטתו של בית המשפט המחוזי בעתירת אסיר לא קיימת זכות ערעור. אסיר שברצונו לערער על החלטה כאמור צריך לפנות בבקשה לבית המשפט העליון בבקשה לקבלת רשות לערער. היה וניתנה רשות לערער יוכל האסיר להגיש ערעור על החלטת בית המשפט.

לעו"ד אוהד מגורי ניסיון רב בעתירות אסיר במגוון רחב של נושאים לרבות החלטות ועדות שחרור, יציאה לחופשה, שינוי קטגוריה, הסרת הגדרות (סג"ב, אלמ"ב וכד') ועוד. עורך דין המתמחה בעתירות ידע הכיצד להיערך לעתירה, להכין את האסיר לקראת העתירה, להתמודד עם נושא המידע המודיעיני, להזמין ולהגיש חוות דעת נגדיות ועוד צעדים חיוניים להצלחת העתירה. לרוב, עורך דין מקצועי בעל יכולת שכנוע הוא המבדיל בין החופש לבין הסורגים.