פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

סגירת תיקים (פלילי/תעבורתי)


משרדו של עו"ד מגורי מתמחה בסגירת תיקים פליליים ותעבורתיים, בין אם מדובר בחקירות שרק החלו ובין אם מדובר בתיקים המצויים בעיצומם של הליכים משפטיים. תיק חקירה יכול שייסגר על ידי החלטת קצין הממונה על החקירה, או מי משרשרת הפיקוד מעליו ויכול שייסגר באמצעות משיכת כתב אישום על ידי התביעה במהלך ההליך המשפטי. תיק אשר נסגר אינו נמחק מהרישום הפלילי אלא אם נסגר מעילת "חוסר אשמה פלילית". כך שבמידה וחשוב ללקוח להימנע מרישום פלילי, חשוב לפעול לא רק לסגירת התיק אלא סגירתו מהנימוק הנכון.

אין עוררין כי קבלת ייעוץ מעורך דין המתמחה בפלילי לפני חקירה והתנהלות בחקירה על פי אותו ייעוץ, עשוי להכריע את גורל החקירה ו/או להביא לקיצור משמעותי בתקופת ניהולה עד לסיומה. אך בלא מעט מקרים, נחקרים יוותרו על זכותם להיוועצות עם עורך דין עובר לחקירה מתוך האמונה ש"די בכך שהם אומרים אמת" בכדי ל"שכנע" את המשטרה, או כל רשות אחרת המוסמכת לחקור, כי יש לסגור את התיק לטובת אותו נחקר. כורח המציאות מלמדת כי דינם של מרבית מאלה להתאכזב.

המציאות מלמדת שגם תיקי חקירה שלא יוגש בהם כתב אישום, הן מטעמים של העדר ראיות או אינטרס ציבור, או מכל סיבה אחרת, עדיין יישארו פתוחים ו"תלויים" כנגד אותו חשוד בתיק למשך תקופה ארוכה ומתמשכת, לעתים אף שנים, ולא רק בפרשיות סבוכות ומורכבות אלה גם בתיקים פשוטים של עבירות "קלות". לעתים, תיקים אלה יצברו אבק אצל החוקר בארון ולעתים ישכבו בארגז אצל התובע או הפרקליט אשר מוצפים בתיקי חקירה אחרים הדורשים התייחסות.

תיקי חקירה התלויים ועומדים ללא הכרעה (לרבות אותם תיקים, שבסופו של דבר לא יוגשו בגינם כתבי אישום), מקבלים ביטוי ברישום משטרתי, תחת הכותרת "תיקי מב"ד" (תיק מב"ד = תיק ממתין לבירור דין).

רישום משטרתי זה עלול לפגוע באנשים נורמטיביים, אשר אינם מנהלים אורח חיים נורמטיבי, הן במישור התעסוקתי והן במישורים נוספים. כך לדוגמא, אדם המבקש לעבוד בגוף ממשלתי עשוי למצוא עצמו נדחה לאור קיומה של החקירה. במקרה אחר של חשד לאלימות במשפחה, עשויה המשטרה לדרוש את נטילת כלי נשקו ורישיון כלי הנשק עד לסיום החקירה כאשר גם באותם מקרים בהם מסתיימת החקירה ללא הגשת כתב אישום, עדיין לא יוחזר הנשק לאור ביטול הרישיון על ידי המשרד לביטחון פנים עקב המלצת המשטרה.

במקרים רבים, עצם המחשבה שתלויה ועומדת חקירה פלילית מעל ראשו של אזרח, ללא הכרעה, די בה כדי להטריד את מנוחתו. אדם כזה עשוי להרגיש דחף לפנות בכוחות עצמו ליחידה החוקרת ולנסות לשכנע אותם לסיים את החקירה, כאשר בלא מעט מקרים עשוי הוא רק להחמיר את המצב ואף לתרום למשטרה ראיות כנגדו.

ההחלטה באם לפנות לגוף החוקר בעניין תיק חקירה עומד ותלוי, הינה החלטה מורכבת, החייבת להתקבל על בסיס ייעוץ משפטי של עורך דין מנוסה ומקצועי בתחום הפלילי.

כל מקרה הוא ייחודי והחלטה באם לפנות לרשות החוקרת תתבסס על מכלול השיקולים והנסיבות של החקירה והאדם.באותם מקרים שמצא נכון עורך הדין לפנות עם בקשה לסגירת תיק חקירה, עליו לדעת הכיצד לנמק את בקשתו באופן מקצועי ומשכנע, כך שאותו גורם מחליט המקבל את פנייתו, או אף נפגש עם עורך הדין בכדי לשמוע את טיעוניו, יתרצה ויקבל את ההחלטה ללא היסוס.

כקצין משטרה בכיר בתחום החקירות וכתובע פלילי, עו"ד מגורי מכיר היטב את השיקולים של קציני החקירות בכל הדרגים, של התביעה ושל הפרקליטות ויודע היטב על איזו דקויות לעמוד בכדי להביא לסגירת תיק החקירה.

ניתן לסגור תיק ממספר עילות: חוסר עניין לציבור, העדר ראיות מספיקות, אי כשירות משפטית, חוסר אשמה ועוד. אך עילה אחת משמעותית לפונה יותר מכל האחרות והיא "חוסר אשמה". עילה זו משמע כי אין בחומר החקירה בכדי להצביע על מעשה פלילי מצד הפונה, מילים אחרות: לא עברת על החוק. במקרה שכזה ימחק התיק מהרישום המשטרתי המתנהל כנגד אותו אדם. סגירה מעילה זו חשובה מאד למי שנעדר עבר פלילי עד כה ומעוניין להמשיך לנהל אורח חיים נורמטיביים. במקרה שכזה, עם הסגירה אף נמחקות גזירות נלוות שננקטו כנגד אותו אדם, כגון נטילת רישיון נשק או הטלת מניעה כלשהי אצל גורם ממשלתי. לא בכל מקרה ניתן להשיג סגירה מעילה זו (לדוג' במקרה שאדם הודה במעשה הפלילי במפורש).

לעו"ד פלילי אוהד מגורי הצלחות רבות בסגירת תיקי חקירה, לרבות מעילת "חוסר אשמה". עו"ד מגורי מעניק יעוץ משפטי לחשודים הן בשאלה המקדמית באשר לפניה לרשות חקירה ו/או רשות תביעה בעניין תיק חקירה פתוח והן הכיצד לבסס את הנימוקים הנכונים לסגירת התיק.