פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

עיכוב הליכים

לאחר הגשת כתב האישום ועד לשלב הכרעת הדין שמורה לנאשם האפשרות להגיש בקשה לעיכוב ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדו, על פי סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב- 1982

לאחר הגשת בקשה זו יעוכב ההליך בבית המשפט עד לקבלת תשובתו של היועץ המשפטי לממשלה. במידה וקיבל היועמ"ש לממשלה את הבקשה, יעוכבו ההליכים המשפטיים.

הלכה למעשה, באם מעוכבים ההליכים המשפטיים אזי המשפט מפסיק ומוכנס להקפאה עמוקה. רק במקרים נדירים מחליט היועץ המשפטי לממשלה על חידוש ההליכים. ליועמ"ש הסמכות לחדש את ההליכים בעבירות מסוג פשע תוך חמש שנים ובעבירות מסוג עוון תוך שנה. בקשות לעיכוב הליכים מתקבלות במשורה ובמעט מאד מקרים. על עורך הבקשה להציג נימוקים משכנעים של ממש בכדי לשכנע את היועץ המשפטי לממשלה להסכים לעכב את ההליכים המשפטיים. ככל שעורך הדין בעל נסיון וידע מקצועי עשיר יותר כך יגברו הסיכויים כי בקשתו תתקבל.

לעו"ד אוהד מגורי נסיון והצלחה בבקשות לעיכוב הליכים משפטיים כאשר, לאור נסיונו במשטרה כתובע פלילי, מכיר הוא היטב את השיקולים העיקריים הנלקחים בחשבון על ידי היועץ המשפטי לממשלה.