פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

זכות השימוע לפני הגשת כתב אישום


עו"ד אוהד מגורי מלווה ומייצג חשודים בהליכי שימוע הן מול הפרקליטות והן מול יחידות התביעה השונות. כאשר מוצגות טענות ובקשות החשוד באופן ראוי ונכון בפני נציג המדינה, עשוי השימוע להוביל להחלטה שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד ולסגירת התיק.

הליך השימוע מעוגן בסעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי ומשמעותו "הליך בו ניתנת לחשוד או עורך דינו הזדמנות להציג טענות בפני נציג הפרקליטות או התביעה (בכתב או בע"פ) ולשכנע כי אין מן הראוי להגיש נגדו כתב אישום אם בשל העדר ראיות ואם בשל העדר אינטרס ציבורי".

הליך זה נועד למנוע עינוי דין ופגיעה קשה בשמו הטוב של הנאשם אשר אפילו זיכוי אינו יכול לתקן. לכן הליך זה מהווה מעין אמצעי זהירות אחרון בטרם מתקבלת החלטה סופית בעניינו של הנאשם.

זכות השימוע שמור למי שחשוד בעבירה מסוג "פשע" [עבירה שדינה מעל 3 שנים] כאשר הסעיף פותר את המדינה מעריכת שימוע למי שמצוי אותה עת במעצר או במי שהוחלט שלא לערוך לא עקב נסיבות המפורטות בסעיף.

אין זה אומר שלא ניתן לערוך שימוע למי שחשוד בעבירה מסוג חטא או עוון. הנושא נתון לשיקול דעת המדינה אך הנסיון מלמד כייחידות התביעה יתייחסו ברצינות לבקשה מנומקת וראויה (לרוב בכתב) שלא להגיש כתב אישום כנגד החשוד.

מרגע קבלת הודעה בכתב לביתו, רשאי החשוד לפנות, תוך 30 יום, בכתב לרשות התביעה או הפרקליטות, בבקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב אישום. תקופה זו ניתנת להארכה רק בנסיבות מסוימות. התביעה/הפרקליטות רשאית להחליט לערוך את השימוע בע"פ.

הליך השימוע אינו נועד אך ורק בכדי לשכנע את המדינה שלא להגיש כתב אישום ו/או לסגור תיק אלא לעתים יגיעו הצדדים להבנה באשר לעסקת טיעון הכולל אף הסכמה לענישה אשר יכולה לעתים להיות ללא הרשעה.

הליך השימוע טומן בחובו לא מעט סיכונים:
  • חשיפת אסטרטגיית הגנה של החשוד;
  • "פתיחת עיני" התביעה לליקויים בתיק החקירה כך שהתיק יוחזר להשלמת בטרם הגשת כתב האישום
עורך דין מנוסה ומקצועי ישקול היטב כל מקרה לגופו באם אכן כדאי לנצל את הליך השימוע או שמא מן הראוי לוותר עליו.

עורך הדין יפעל תחילה לעיין בחומר הראיות עובר לשימוע (לא תמיד מתאפשר), לנתח את חומר החקירה לרבות זיהוי כשלים ויתרונות להגנה. עורך הדין יערוך את אלה באופן התואם לשיקולי "העדר ראיות" ו/או "העדר עניין לציבור" ויציג את טענותיו בפני נציג המדינה באופן רהוט, ענייני ומשכנע.

עורך הדין מגורי זוכר היטב, כאשר היה נציג התביעה, הכיצד חשודים, אשר הגיעו לבדם לשימוע או פנו בכתב לבדם לתביעה, גרמו לעצמם נזק מאשר תועלת כאשר חשפו ראיות נוספות, התוודו לאמיתות חשדות ואף נדבו מידע אודות מעשים פלילים נוספים והכול מתוך תום לב וחוסר הבנה בסיסית של החוק וסדרי הדין.

מה עוד, רשויות התביעה מתייחסות ביתר זהירות לחשודים ולדבריהם ולרוב יעדיפו להיפגש עם סנגוריהם בלבד.

עורך דין מנוסה יודע כי למפגש אישי יתרונות רבות על הפנייה בכתב. לעורך הדין ניתנת ההזדמנות להתמודד עם ספקות ושאלות התביעה. עורך הדין יחוש את האווירה וידע כיצד כדאי לנתב את השיחה ובאילו נקודות כדאי לנגוע ואילו כדאי שלא להזכיר כלל. במפגש אחד על אחד, יכול עורך הדין להשתמש בכישרון הניסוח והשכנוע שלו.

הפסיקה לא פעם נזפה במדינה באשר למקרים בה הפרה את זכות השימוע ובלא מעט מקרים בוטל כתב האישום רק בשל כך. אין המדובר בהליך פרוצדוראלי אלא הליך משמעותי ומהותי ואין להתייחס להליך זה בקלות דעת. שימוע מוצלח יכול להטות את הכף מרצון המדינה להגיש כתב אישום למצב של סגירת תיק.

עורך הדין אוהד מגורי מכיר היטב את הליך השימוע, הן מהיבט התביעה והן מהיבט ההגנה. עו"ד מגורי מכיר את שיקולי המדינה היטב ואת הגורמים המשפיעים על שיקול דעתם. עו"ד מגורי ייעץ ללקוחותיו כיצד לנהוג באופן אשר יטיב עמם ויסייע בעדם להשיג את התוצאה הטובה ביותר עבורם.