פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי
רשיון נשק בקלות ובמהירות - לחצו כאן לבדיקת זכאות ראשונית אונליין

מעצר עד תום ההליכים המשפטיים


עו"ד אוהד מגורי מייצג נאשמים אשר הוגשה נגדם בקשה למעצר עד תום ההליכים המשפטיים. בקשה זו לרוב מוגשת בד בבד עם כתב האישום, עם כי ההליכים יתנהלו בנפרד. הליך זה מוכר בשם "העמדה לדין" כאשר המדינה מבקשת כי הנאשם יישאר מאחורי סורג ובריח עד סיום ההליכים המשפטיים כנגדו. לרוב, הליך זה יהיה המשך טבעי להליך "מעצר ימים" בו שהה הנאשם עד כה במהלך תקופת החקירה או לפחות בחלקה.

המדינה תטען כי בחומר החקירה, המהווה את התיק הפלילי, קיימות ראיות לכאורה אשר יש לגביהן סיכוי סביר שיובילו להוכחת אשמתו של הנאשם ובשל כך להרשעתו, באם יוצגו במהלך המשפט הפלילי. התביעה אף רשאית להשתמש בראיות בלתי קבילות, אך רלוונטיות למעצר, בכדי לבסס את טענותיה.

בנוסף, התביעה תבקש להוכיח כי קיימת לפחות אחת מעילות המעצר הקבועות בחוק:
  • חשש לשיבוש הליכי משפט או הימלטות מן הדין;
  • מסוכנות לביטחונו של אדם, בטחון הציבור ו/או בטחון המדינה;
  • העצור לא עמד בתנאי שחרורו או שהפר את תנאים אלה עד כה
במידה והתביעה עמדה בנטל השכנוע, עדיין נותר שלב אחד אחרון בהליך. התביעה תבקש לשכנע את בית המשפט כי לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך ואופן אשר יפגעו פחות בזכויות הנאשם ובכבודו כגון "מעצר בית", שחרור בתנאים, איזוק אלקטרוני וכדומה.

עורך דין המתמחה בפלילים, לאחר עיון בחומר החקירה, יבחר היטב את האופן בו יתמודד עם הבקשה. עורך הדין יכול לבחור לתקוף את הראיות ולהראות לבית המשפט כי אין די בראיות בכדי לקיים את תנאי ה"ראיות לכאורה", או לחלופין יכול להסכים לראיות לכאורה ולטעון להיעדר עילה. יתכן ועורך הדין יבחר להציע לבית המשפט חלופה אשר תשיג את מטרת המעצר וזאת מבלי שישהה הנאשם מאחורי סורג ובריח. עורך דין מקצועי ובעל ניסיון ידע לבחור את הקרבות שלו היטב, אין מדובר ב"להיות צודק" אלא ב"להיות חכם". לדוגמא, עורך הדין עשוי להעדיף שלא לטעון לעניין הראיות מחשש לחשיפת "אסטרטגיית הגנה" אשר עדיף שישמור אותה למשפט העיקרי מבלי שהתביעה תהיה חשופה לה כבר בשלב זה.

בית המשפט נעזר, לא פעם, בתסקיר של שירות המבחן אודות הנאשם ("תסקיר מעצר"). שירות המבחן יתבקש לשוחח עם הנאשם העצור וכן, במידת הצורך, עם כל אדם אחר המוצע כמפקח במסגרת חלופת מעצר ואף עם הקורבן במידת הצורך. שירות המבחן תגיש תסקיר עם מסקנות באשר למסוכנותו של הנאשם והמלצותיה באשר לשחרורו לחלופת מעצר.

עורך דין בעל ניסיון ידע לפעול להשגת תסקיר "חיובי" ואומר, תסקיר הממליץ על שחרורו של הנאשם. עורך הדין יכין את הנאשם ואת האנשים המבקשים להוות חלופת מעצר בעבורו, לקראת השיחה עם קצין המבחן, יוודא כי קצין המבחן ישוחח עם האנשים הנכונים, יבדוק מראש את קיומם של תנאים לצורך איזוק אלקטרוני במידה וזה מתבקש וכו'. שירות המבחן מצוי תחת עומס רב של עבודה, כל שיהוי ו/או שיבוש בהליך זה עשוי להוביל לעיכוב של ממש בשחרורו של הנאשם ואף למסקנות שליליות של שירות המבחן בתסקירה שהיא מגישה.

גם במידה והחליט בית המשפט להיעתר לבקשת המדינה ולהורות על מעצרו של הנאשם, עדיין אין מדובר בסוף פסוק. עורך הדין עדיין יכול לפעול להפוך החלטה זו, לרבות הגשת ערר על החלטת בית המשפט ובהמשך, במידת הצורך, לבקש לערור לערכאה גבוה יותר במידה וקיימת (תלוי באיזה ערכאה הוגש כתב האישום). עורך הדין אף יכול לפעול מול אותה ערכאה באם יציג עובדות חדשות או במידה והשתנו הנסיבות או במידה ועבר זמן ניכר מעת ההחלטה הקודמת.

בנוסף לאמור, בית המשפט עשוי להתרשם כי ניתן להסתפק בחלופת מעצר אך חלופה זאת, לאורך זמן, עשויה להקשות על הנאשם ועל המפקחים. עורך דין מקצועי ידע הכיצד לפעול מול בית המשפט בכדי לבקש שינוי ו/או הקלה בתנאי השחרור לרבות שחרור הנאשם לתנאיי עבודה או הגבלות לתנאיי "מעצר בית לילי" בלבד.

מדובר בהליך הנוגע ופוגע באופן ישיר בזכויותיו הבסיסיות של הנאשם ולא בכדי ביקש המחוקק כי הנאשם יהיה מיוצג על ידי עורך דין ורק במקרים מיוחדים ירשה בית המשפט כי הנאשם העצור יהיה ללא ייצוג משפטי. 

עורך דין אוהד מגורי בעל נסיון רב בתחום זה, הן כתובע פלילי והן כסניגור, ומכיר היטב את הזירה המשפטית ויידע לתת לך את הייצוג הראוי והנכון בהלכים אלה.