פתח/סגור תפריט עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי עורך-דין אוהד מגורי | משרד עורדי דין בחדרה אוהד מגורי

טפסי רישוי נשק

טפסים להורדה לקבלה, חידוש והשבת רישיונות נשק

עומדים בפני הליך קבלת רשיון נשק? מבקשים להשיב נשק שהוחרם? לפניכם קישורים לטפסים שימושיים של המשרד לבטחון פנים כולל טופס הגשת ערר וטפסים לבקשת רשיון נשק לעובדים ביישובים זכאים.


דרישות סף ותבחינים
קובץ עדכני של המשרד לבטחון פנים (ספטמבר 2016) המפרט את הוראות ודרישות הסף למבקשים רשיון נשיאת נשק - הורדה


בקשה לרשיון כל ירי
טופס בקשה לקבלת רשיון ירי פרטי. כולל החלפה / הוספה / חידוש ושינוי ייעוד - הורדה


בקשה לרשיון פרטי
טופס בקשה לרישיון כלי ירי פרטי - הורדה


טופס הגשת ערר
הגשת ערר בפני הממונה בושא השבה של רישיון נשק - הורדה


תצהיר מעסיק
טופס הצהרה של מעסיק בנושא עבודה בישוב זכאי - הורדה


טופס הצהרה לשכירים אשר עובדים, אך לא מתגוררים ביישוב זכאי - הורדה


תצהיר מורה דרך
טופס הצהרה למורי דרך המבקשים לשאת נשק - הורדה


תצהיר קב"ט / חקלאי
טופס הצהרה להליך נשק מזורז לחקלאים ולקבטים- הורדה